Om oss

Metest gruppen

Från en ödmjuk början år 2006 öppnade Metest för affärer på en hyrd lokal i staden Tõrva.

Vår verksamhet i metallbearbetning, skärning och bockning, uppfyler krav för prefabricering till metallbearbetningsföretag som inte hade sina egna tekniska möjligheter.

Företagets tillväxt innebar investering och expansion. Vår hyrda lokal började hindra tillväxten varefter vi flyttade till vår nuvarande fabrik i Karksi-Nuia nära staden Viljandi år 2009. Genom att utnyttja och hålla fast vid enkla principer som att göra det vi gör bäst, kunde vi utöka vår kundbas till allt mera export baserade kundbas och komma in i nya affärsområden.

Våra kunder är huvudsakligen i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen och vi levererar produkter till industrier som bygg, varvsindustri, jordbruk, energi och bulkhantering. Vår kundbas består av stora internationella företa, samt mindre företag eller privatpersoner.

Metest Gruppen bildades år 2016 efter skapandet av Metest Steel OÜ. Vi utnyttjade möjligheten på marknaden att leverera specialsvetsade balkar till byggbranschen.

Metest Metall OÜ

Den ursprungliga Metest öppnade sina dörrar för affärer år 2006 genom att erbjuda prefabricerade delar från stålplåt, laser, plasma och gasskärning och bockning. Tjänsterna har utvecklats över tiden, men vår kärnverksamhet är fortfarande skärning och bockning. Vår maskinpark har vuxit genom åren, inte bara för att hålla jämna steg med efterfrågan utan också för att göra smarta tekniska investeringar för att gynna våra nuvarande och framtida kunder.

Metest Steel OÜ

År 2017 började den andra delen av gruppen med verksamheten genom Metest Steel OÜ. Med hjälp av våra kunskaper från Metest Metall, som offererade skuren och bockat stålplåt, insåg vi att det fanns en möjlighet inom entreprenadbranschen för specialtillverkade balkar som HQ, HSQ, WQ, I & MeC. Investeringar gjordes inte bara i utrustning utan i människor och infrastruktur. 

Hur vi startede år 2006
Var vi är nu

Våra värderingar

  • Time – Speed in executing inquiries & orders is what sets us apart from others,  giving our clients the confidence and satisfaction in our service which keeps them returning. 
  • Customer – We take the pain & stress away from our customer by offering them the optimum solution for hassle free purchase
  • Environment – Our Environment is an important resource which should be  protected & respected.  Metest Group do all we can in reducing the impact of our activities on the Environment,  this includes minimizing waste, recycling scrap & powering our production with electricity from Solar Panels.
  • Quality – Quality is a key to success but success should not come at the expense of quality. The management of Metest Group ensure & drive that all aspects of the business & employees understand the importance.
  • Person – Employees are the key to any successful business.  Listening, upskilling & regular training is an invaluable investment, at the same time understanding that employees are just people, our friends our family.

Skriv sökordet och tryck på enter