Om oss

Metest gruppen

Från en ödmjuk början år 2006 öppnade Metest för affärer på en hyrd lokal i staden Tõrva.

Vår verksamhet i metallbearbetning, skärning och bockning, uppfyler krav för prefabricering till metallbearbetningsföretag som inte hade sina egna tekniska möjligheter.

Företagets tillväxt innebar investering och expansion. Vår hyrda lokal började hindra tillväxten varefter vi flyttade till vår nuvarande fabrik i Karksi-Nuia nära staden Viljandi år 2009. Genom att utnyttja och hålla fast vid enkla principer som att göra det vi gör bäst, kunde vi utöka vår kundbas till allt mera export baserade kundbas och komma in i nya affärsområden.

Våra kunder är huvudsakligen i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen och vi levererar produkter till industrier som bygg, varvsindustri, jordbruk, energi och bulkhantering. Vår kundbas består av stora internationella företa, samt mindre företag eller privatpersoner.

Metest Gruppen bildades år 2016 efter skapandet av Metest Steel OÜ. Vi utnyttjade möjligheten på marknaden att leverera specialsvetsade balkar till byggbranschen.

Metest Metall OÜ

Den ursprungliga Metest öppnade sina dörrar för affärer år 2006 genom att erbjuda prefabricerade delar från stålplåt, laser, plasma och gasskärning och bockning. Tjänsterna har utvecklats över tiden, men vår kärnverksamhet är fortfarande skärning och bockning. Vår maskinpark har vuxit genom åren, inte bara för att hålla jämna steg med efterfrågan utan också för att göra smarta tekniska investeringar för att gynna våra nuvarande och framtida kunder.

Metest Steel OÜ

År 2017 började den andra delen av gruppen med verksamheten genom Metest Steel OÜ. Med hjälp av våra kunskaper från Metest Metall, som offererade skuren och bockat stålplåt, insåg vi att det fanns en möjlighet inom entreprenadbranschen för specialtillverkade balkar som HQ, HSQ, WQ, I & MeC. Investeringar gjordes inte bara i utrustning utan i människor och infrastruktur. 

Hur vi startede år 2006
Var vi är nu

Våra värderingar

  • Tid – Snabbheten i reagerandet på  förfrågningar och utförandet av  beställningar är det som skiljer oss från andra, och ger våra kunder förtroendet och tillfredsställelsen med våra tjänster vilket gör att dom återkommer.
  • KundVi eliminerar smärtan och stressen från våra kunder genom att erbjuda optimala lösningar och problemfritt inköp.
  • Miljö – Vår miljö är en viktig resurs som bör skyddas och respekteras. Metest Group gör allt vi kan för att minska påverkan av våra aktiviteter på miljön, detta inkluderar att minimera avfall, återvinna skrot och driva vår produktion med el från solpaneler.
  • Kvalitet – Kvalitet är nyckeln till framgång men framgång bör inte ske på bekostnad av kvalitet. Metest Group ledningen säkerställer och driver att alla aspekter av verksamheten och anställda förstår allvarligheten.
  • PersonAnställda är nyckeln till alla framgångsrika företag. Att lyssna, förbättringen av kunskaper, regelbunden träning är en ovärderlig investering, samtidigt förstår vi att medarbetare bara är människor, våra vänner vår familj.

Skriv sökordet och tryck på enter